گاهی والدین
خسته از کار و زندگی 
برای کمی استراحت
برای اینکه سر و صدای بچه ها بلند نشود
یا بخاطر زندگی آپارتمانی
یا بخاطر اصرار زیاد بچه ها ناشی از دیدن گوشی موبایل دست دوستان همسال
یا بخاطر مهربانی و محبت
یا مقاصد دیگر 
فرزند خودشان را بدبخت میکنن

شما را به دیدن این کلیپ دعوت میکنم

استاد مومن نسب


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 22 ثانیه