گام آخر (The last step)

گام آخر                          (The last step)

یک دست به مصحفیم و یک دست به جام
گه نزد حلالیم و گه نزد حرام
در این گنبد فیروزه رُخام
نه کافر مطلق ، نه مسلمان تمام

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
پیوندها
۲۷
مرداد

همیشه همراه ماست

 

ما هم همیشه با او هستیم

 

خواب و بیداری

 

حموم و دستشویی

 

همه جا

 

او کیست که  اینقدر به ما نزدیک است

 

 

 

۲۰
مرداد

۱۸
مرداد

 غیب گو

مردم بخاطر اینکه براشون چیزهایی رو بگه که دیگران نمیدونن
به خیمه ی اون اومدن

 

همه چیز را میداند

 

اطلاعات بانکی

بهترین دوست

دنبال چه میگردی

 

دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 40 ثانیه 
۱۷
مرداد

گاهی والدین
خسته از کار و زندگی 
برای کمی استراحت
برای اینکه سر و صدای بچه ها بلند نشود
یا بخاطر زندگی آپارتمانی
یا بخاطر اصرار زیاد بچه ها ناشی از دیدن گوشی موبایل دست دوستان همسال
یا بخاطر مهربانی و محبت
یا مقاصد دیگر 
فرزند خودشان را بدبخت میکنن

شما را به دیدن این کلیپ دعوت میکنم

استاد مومن نسب


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 22 ثانیه 

۱۶
مرداد

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party


۱۶
مرداد

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

۱۶
مرداد

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

۱۶
مرداد

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party


۱۲
مرداد

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

۰۷
مرداد

Translate from google siteParty (Banquet) (4)A corner of the party culture in the hadiths


What a worthy guest


1 Reception of the believer's invitation (one of the obligatory obligatory rights is that his invitation is accepted Imam Sadiq)


2 Priority in accepting an invitation to a party (nearest neighbor who is invited earlier)


3 You never invited weddings to Cindy because they recall the world of the Prophet)


The candidate must be nominated to determine that the parliament is not infected with sin


4 Hurry the leader of the invitation that is reminiscent of the hereafter (when you are martyred, rush, for the reminder of the hereafter is the Prophet)


5. Pretending to be absent (formal) (troubles the family and does not provide anything outside the home).


6 Allow home hosting


7 Salute when you arrive home


8 Sit down where the host suggests (whenever one of you enters his brother's house, wherever the homeowner says, he will stay home because he knows his home more than the guest Imam Baqir)


9 Good Eating (Love is your brother to eat from his food Imam Sadiq)


10 Approaching the owner of the house in prayer (no one at home, the other was his prayer, no prophet)


11 Prayers for hosting (Allaham Barak Allah, We are the Rostachman, and Allah and Allah)


12 quit after meals (at parties to spend for a meal)


13 Take care of your mercy with respect to the length of your stay (a visitor to the three days of the guest should not be so worthy of someone who brings him to the impenetrable trouble of the Prophet)


Party (Banquet) (4)


A corner of the party culture in the hadiths


What a worthy guest


1 Reception of the believer's invitation (one of the obligatory obligatory rights is that his invitation is accepted Imam Sadiq)


2 Priority in accepting an invitation to a party (nearest neighbor who is invited earlier)


3 You never invited weddings to Cindy because they recall the world of the Prophet)


The candidate must be nominated to determine that the parliament is not infected with sin


4 Hurry the leader of the invitation that is reminiscent of the hereafter (when you are martyred, rush, for the reminder of the hereafter is the Prophet)


5. Pretending to be absent (formal) (troubles the family and does not provide anything outside the home).


6 Allow home hosting


7 Salute when you arrive home


8 Sit down where the host suggests (whenever one of you enters his brother's house, wherever the homeowner says, he will stay home because he knows his home more than the guest Imam Baqir)


9 Good Eating (Love is your brother to eat from his food Imam Sadiq)


10 Approaching the owner of the house in prayer (no one at home, the other was his prayer, no prophet)


11 Prayers for hosting (Allaham Barak Allah, We are the Rostachman, and Allah and Allah)


12 quit after meals (at parties to spend for a meal)


13 Take care of your mercy with respect to the length of your stay (a visitor to the three days of the guest should not be so 

worthy of someone who brings him to the impenetrable trouble of the Prophet)Please write your own comments about this content