شما بین گزینه یک و دو کدوم رو ترجیح میدید که همسایه تون باشه

سگ یا خانوادهمدت زمان: 1 دقیقه 32 ثانیه